3 günlük seminer - NFPA 11, 16 ve 30 Egitimi - Istanbul
3 günlük seminer - NFPA 11, 16 ve 30 Egitimi - Istanbul

18 - 20 Kasım 2019
Istanbul, Turkey

1. Eğitim Hakkında

NFPA 11 Düşük-Orta ve Yüksek Genleşmeli Köpük (2016 Baskısı) 18 Kasım
2019

NFPA 11 16 30 2019 AnnouncementKöpük sistemleri yangın güvenliği sisteminizin ayrılmaz bir parçasıysa NFPA 11 danışacağınız ilk kaynaktır.

Günümüzün tehlikeleriyle birlikte kullanılan sistemleri ve ürünleri yansıtacak şekilde güncellenen NFPA 11 Standardı’nın 2016 baskısı yangın güvenliği için Düşük, Orta ve Yüksek Genleşmeli Köpük sistemlerinin tasarım, kurulum, kullanım, test ve bakımlarını tüm yönleri ile ele alan endüstri standardıdır. Kriterler hem iç hem de dış tehlikeler için sabit, yarı sabit veya taşınabilir sistemlere
uygulanır.

Değişiklikler yangından korunma sistemleri tasarımcılarını ve mühendislerini, ayrıca uygulayıcıları, tesis yöneticilerini ve sistemlerin bakımlarını yapanları etkilemektedir.

NFPA 11'in 2016 baskısı, köpük sistemlerinde kullanılabilecek boru ve diğer ekipmanların tiplerini genişletiyor ve netleştiriyor. Ayrıca, köpük
oranlayıcılar için alternatif test yöntemleri ve bazı kompozit yüzer tavanlar için geçerli olan korumaları içerir.

NFPA 16 Köpük-Su Sprinkler ve Köpük-Su Spreyi Sistemlerinin Kurulumu için Standart (2019 Baskısı) 18 Kasım 2019

NFPA 11 16 30 2019 Announcement1Köpük-Su Sprinkler ve Köpük-Su Sprey Sistemlerinin Kurulumuna Dair Standart, güvenilir bir yangından korunma fonksiyonunun sağlanabilmesi için sistemlerin tasarımı, kurulumu ve bakımına yönelik koşulları ortaya koymaktadır. Bileşenler; su kaynakları; tasarım ve kurulum; kabul testleri ve muayene, test ve bakıma ilişkin en yeni bilgiler için 2019 standardına danışın.

Sistemler, tasarımın maksadına göre kontrol edici faktör olarak ya köpük ya da su uygulaması için gerekli  yoğunluğa sahip olacak şekilde tasarlanacaklardır.

Depo ve proses güvenliği için yanıcı parlayıcı sıvı yangınlarına karşı etkili bir yangın güvenlik sistemi tasarlamanın anahtarı olan NFPA 16 2019 baskısı aynı zamanda uygun sistem tasarımı alanlarını da açıklığa kavuşturmakta ve hortum akış ihtiyacını ve süresini hesaplamalara dahil etmektedir. NFPA 11, NFPA 13 ve NFPA 30 standartları ile paralel
kullanılmaktadır.

Bu standart, köpük-su sprinkler ve püskürtme sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve bakımına yönelik asgari koşulları içermektedir. Bu sistemler, sistemin tasarım maksadına göre kontrol edici faktör olarak ya köpük ya da su uygulaması için gerekli yoğunluğa sahip olacak şekilde tasarlanacaklardır.

NFPA 30 Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar (2018 Baskısı) 19-20 Kasım 2019

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolanması ve işlenmesine yönelik en güncel koşulları öğrenin.
Bu eğitim, parlayıcı ve yanıcı sıvıları kapsamakta ve parlayıcı ve yanıcı sıvıların anlaşılmasında kullanılan terimleri tanımlamaktadır. Bu eğitim sırasında örnek çalışmalar yapılacak ve aynı zamanda yerel tecrübeye bağlı olarak örnek çalışmaları ele alma imkânı da bulunacaktır.

Bu eğitimi tamamladıktan sonra:

 • Parlayıcı ve yanıcı sıvılar arasındaki farkı açıklayabileceksiniz.
 • Özgül ağırlık, buhar yoğunluğu, buharlaşma oranı, viskozite, suda çözünürlük ve yüzey gerilimi de dâhil olmak üzere bütün sıvıların temel özelliklerini anlayabileceksiniz.
 • Parlama noktası, yanma noktası, kaynama noktası, alevlenme, yanma ve patlama aralığı, buhar basıncı, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı, alevin yayılması ve yanma karakteristikleri (ısının yayılımı, yanma oranları, duman üretimi, kontrolden çıkma, taşma, köpürme) de dâhil olmak üzere parlayıcı sıvıların özelliklerini listeleyebileceksiniz.

NFPA 11 16 30 2019 Announcement2Bu eğitim, parlayıcı ve yanıcı sıvıların temel unsurlarını kapsamaktadır. Ele alınacak konular arasında tehlikeli yedi emtia türü, en yaygın kullanılan koruma stratejileri, ticari veya endüstriyel bir tesiste yapılan depolamaya yönelik emniyet kılavuzunun incelenmesi ve koruma ve inşaat özelliklerinin bir tesisi nasıl etkileyebileceğine ilişkin bir tartışma bulunmaktadır.

Seriye aşağıda belirtilen modüller dâhildir:

 • Parlayıcı Sıvılar
 • Parlayıcı Sıvılar: Portatif Konteynırlar/Kaplar
 • Parlayıcı Sıvılar: Depolama Alanı

Bu eğitimi tamamladıktan sonra:

 • Parlayıcı ve yanıcı sıvılar arasındaki farkı  açıklayabileceksiniz.
 • 2018 baskısındaki güncellemeler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • DOT ve NFPA® etiketlerini gözden geçirebileceksiniz.
 • Sıvıların temel özelliklerini ve parlayıcı sıvıların hususi özelliklerini tanımlayabileceksiniz.
 • Sıvının sınıfına, göre kap kapasitesini, konteynırların ebat ve türüne göre sıvının sınıfını ve dolap kapasite ve yapıları dâhil olmak üzere emniyet varillerinin çalışma prensiplerine ve bir yangın sırasında nasıl davrandıklarını tanımlayabileceksiniz.

2. Eğitim Dili

Eğitim, İngilizce olup simultane tercüme bulunmaktadır.

NFPA tarafından sağlanan standart kitapları ve çalışma kitaplarının dili İngilizce’dir.


3. Eğitmen

Eğitimi, ABD’de bu konudaki eğitimleri veren profesyonel NFPA eğitmenleri ile
gerçekleştirecektir.

Eğitim tek eğitmen tarafından verilmekte olup bu eğitimin eğitmeni Bob Caputo olacaktır.

Riskonet ve NFPA eğitmen değiştirebilir.


4. Katılımcılar

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların süreçlere dahil olmadığı işletme çok azdır. Dolayısıyla pek çok firma günlük faaliyetlerinde farklı özelliklerde ve miktarlarda yanıcı ve parlayıcı sıvıları kullanmak durumdadır. Sizlerde bu tarz bir tesiste çalışıyorsanız ve konu hakkında bilginizi artırmak istiyorsanız bu eğitimde yer almalısınız.

Yangın mühendisleri, itfaiyeciler, proje yöneticileri, denetleme kuruluşları, belgelendirme
kurumları, plan analizcileri, tasarımcılar, montajcılar, denetçiler, sigortacılar, risk danışmanları, risk yöneticileri, üretim ve depo yöneticileri, teknisyenler için bu seminer, NFPA 11,16 ve 30 standartları hakkında daha fazla bilgi edinmek açısından mükemmel bir fırsattır. En yeni endüstri gelişmelerini ve uygulamalarını, yeni gelişmeleri ve paylaşılan deneyimleri öğrenin. Bu interaktif seminerler, NFPA standartlarının son baskılarında yer alan hükümleri öğrenmenizi sağlayacaktır.


5. Eğitim Tarihi

Eğitim 18-20 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.


6. Eğitim Yeri

Eğitim yeri İstanbul’dur.

Eğitimin yapılacağı yer daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır.


7. Eğitim Ücreti

Standard İsmi Ücret (KDV hariç) USD
Kişi Başı
NFPA 11, 16 and 30 1600
NFPA 11 ve 16 795
NFPA 30 1500
   

Bu ücret, öğle yemeğini, kahve molalarını ve NFPA 11, 16 ve 30 standardı el kitabı da dahil olmak üzere dağıtılacak seminer materyallerinin ve simültane tercüme hizmetlerinin maliyetini içermektedir. Doküman dili İngilizce’dir.

Eğitim sonunda katılımcılara NFPA tarafından Dünya’nın her yerinde geçerli katılım belgesi düzenlenmektedir. Belge ile Sürekli Eğitim Puanı toplanabilmektedir.

8. İndirimler

Erken Kayıt İndirimi!
• Haziran 2019 sonuna kadar yapılan ödemelerde ilgili eğitim ücreti için 100 USD indirim uygulanacaktır.
NFPA Üyeleri!
• NFPA üyelerine ilgili eğitimin katılım ücretinde 100 USD indirim uygulanacaktır.
Aynı zamanda sadece bir indirimden (erken kayıt veya NFPA üyeliği) yararlanılabilir.
Grup indirimlerimiz için bizimle iletişime geçiniz.

9. Diğer Eğitimlerimiz

Subject Date
İş Sürekliliği Yönetimi 17 Mayıs 2019
NFPA 13, 20 ve 25 11-15 Kasım 2019

NFPA standartları ve diğer eğitim talepleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

10. İletişim

Daha fazla bilgi ve kayıt için info-tr@riskonet.com elektronik posta adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.


Broşürü indir

Copyright © 2018. National Fire Protection Association. All rights reserved.