Formularz rejestracyjny - Zmiany w NFPA 13 (Edycja 2019)

Seminarium “Zmiany w NFPA 13 (Edycja 2019)” odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 w Krakowie (Program)

W celu rejestracji należy wypełnić poniższy formularz. Pola oznaczone* są obowiązkowe. Wypełniony formularz zostanie przesłany na wskazany adres email. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane po otrzymaniu płatności przez Organizatora.

Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input


DANE DO FAKTURY
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Invalid Input
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Invalid Input
Nieprawidłowy wpis
Invalid Input
Captcha
Invalid Input


Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu

Organizatorem szkolenia jest:
Riskonet Polska Sp. z o.o.
Rakowicka 1
31-511 Kraków
NIP 675-155-53-16

Zakres merytoryczny seminarium oraz materiały przekazywane uczestnikiem opisane zostały w zaproszeniu na szkolenie. Seminarium odbędzie się we wskazanej w zaproszeniu lokalizacji, w godzinach 9.00 – 17.00.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego oraz dokonania płatności przelewem bankowym na podstawie otrzymanej faktury VAT.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w szkoleniu zarejestrowanych uczestników, którzy nie dokonali płatności za szkolenie.

Bezpłatna rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest do dnia 5 października 2018 włącznie. Wszelkie dokonane wpłaty zwracane będą przelewem bankowym. Rezygnacja po 6 października 2018 lub nie stawienie się na seminarium nie uprawnia uczestnika do zwrotu wniesionych opłat. Organizator wyraża zgodę na uczestnictwo innej osoby w miejsce uczestnika.

Rezygnacje oraz dane osób zastępujących należy wysyłać na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia przez Organizatora, spowodowanego siłą wyższą bądź niewystarczającą ilością zarejestrowanych uczestników, uczestnikom zwrócone zostaną wyłącznie wniesione opłaty za szkolenie.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Riskonet Polska Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000631201, REGON 365113550, NIP 675-155-53-16, kapitał zakładowy 100 000,00 zł.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest realizowane na podstawie Pana/i zgody. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu wycofania przez Państwa zgody. Pana/i dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom współpracującym z Administratorem.

Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Ma Pana/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, może Pana/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. Może Pana/i wnieść skargę do organu nadzoru: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących szkolenia oraz warunków, prosimy o kontakt z:

Katarzyna Zgódko
Training coordinator

Riskonet Polska
Rakowicka 1
31-511 Kraków

T: +48 503 671 615
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2018. National Fire Protection Association. All rights reserved.